• Ομάδες γονέων

    Πρόκειται για μία ομάδα η οποία εστιάζει στο γονεϊκό ρόλο και στις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά…

  • Θεραπεία ζεύγους

    Η θεραπεία ζεύγους στοχεύει στη διερεύνηση, εξήγηση και επεξεργασία των ιδεών, των σκέψεων και των όρων που υπάρχουν στη σχέση του ζευγαριού…

  • Συστημική-Οικογενειακή ή ατομική θεραπεία

    Η συστημική προσέγγιση είναι μία σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση του κόσμου, ένα ευρύ πεδίο γνώσης…

  • Ενημερωθείτε για τα τελευταία Νέα μας