• 29 ΝΟΈ 17

    Θεραπεία ζεύγους

    Η θεραπεία ζεύγους στοχεύει στη διερεύνηση, εξήγηση και επεξεργασία των ιδεών, των σκέψεων και των όρων που υπάρχουν στη σχέση του ζευγαριού. Με τη βοήθεια του θεραπευτή, το ζευγάρι αφηγείται την ιστορία του, τον τρόπο επικοινωνίας, συνεννόησης και συμβίωσης, σε ένα θεραπευτικό ασφαλές πλαίσιο χωρίς παρεμβάσεις ή συμμαχίες. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι συνήθως καλύτερες και πιο σαφείς ισορροπίες που έχει τη σφραγίδα και των δύο μελών.