• 29 ΝΟΈ 17

    Συμβουλευτικές συνεδρίες με τους γονείς

    Επειδή το παιδί ζει και μεγαλώνει υπό την επίβλεψη των γονιών του, αυτονόητα ένα μεγάλο μέρος της βοήθειας απευθύνεται στους γονείς. Παρέχουμε συμβουλευτικές συνεδρίες στους γονείς, είτε παράλληλα με τη βοήθεια του παιδιού τους, είτε ως αυτόνομη προσέγγιση. Αυτό εξαρτάται από τα προβλήματα για τα οποία απευθύνονται οι γονείς, την εικόνα που έχουμε διαμορφώσει σε σχέση με τις ανάγκες του παιδιού, των γονιών και το οικογενειακό σχήμα. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός, άλλοτε εστιάζει περισσότερο στο παιδί ή στον έφηβο, σε άλλες περιπτώσεις δίνουμε βάρος στη δουλειά που κάνουμε με τους γονείς και σε άλλες ακολουθούμε συνδυασμό των δύο.