Υπηρεσίες

Ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με το παιδί ή τον έφηβο

  • Αρχικά γίνεται διάγνωση, αξιολόγηση, εκτίμηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, συμπεριφοράς…

Συμβουλευτικές συνεδρίες με τους γονείς

  • Επειδή το παιδί ζει και μεγαλώνει υπό την επίβλεψη των γονιών του, αυτονόητα ένα μεγάλο μέρος της βοήθειας απευθύνεται στους γονείς…

Ομάδες παιδιών και εφήβων

  • Οι ομάδες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας αποτελούν θεραπευτικές ομάδες και ομάδες προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών…

Ομάδες γονέων

  • Πρόκειται για μία ομάδα η οποία εστιάζει στο γονεϊκό ρόλο και στις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά…

Θεραπεία ζεύγους

  • Η θεραπεία ζεύγους στοχεύει στη διερεύνηση, εξήγηση και επεξεργασία των ιδεών, των σκέψεων και των όρων που υπάρχουν στη σχέση του ζευγαριού…

Συστημική-Οικογενειακή ή ατομική θεραπεία

  • Η συστημική προσέγγιση είναι μία σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση του κόσμου, ένα ευρύ πεδίο γνώσης…