• 29 ΝΟΈ 17

    Συστημική-Οικογενειακή ή ατομική θεραπεία

    Η συστημική προσέγγιση είναι μία σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση του κόσμου, ένα ευρύ πεδίο γνώσης, μία οπτική που βλέπει τον άνθρωπο μέσα στις σχέσεις και τα περιβάλλοντα, ως μέρος μιας πολύπλοκης κυκλικότητας. Το εργαλείο της συστημικής προσέγγισης είναι η συστημική ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για ένα μοντέλο ψυχοθεραπείας, που εστιάζει στη θεραπευτική συζήτηση που σέβεται και διερευνά τους πόνους, τις αξίες, τις συνήθειες, τις σχέσεις, την κουλτούρα, τα αποθέματα, τα περιβάλλοντα, τα κοινωνικά δίκτυα, τις ιστορίες και τις αφηγήσεις των ανθρώπων. Η συστημική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα, οικογένειες, ζευγάρια και ομάδες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τη δυσλειτουργία ή τα προβλήματα της οικογένειας αναλαμβάνει ένα μέλος της να τα φορτωθεί ή να εξωτερικεύσει ή να τα αποκαλύψει. Η ευαισθησία, η ευαλωτότητα ή η προσωπικότητα του κάθε μέλους διαμορφώνει και τα δυναμικά μέσα στο οικογενειακό σύστημα. Η συστημική-οικογενειακή προσέγγιση μελετάει την αλληλεπίδραση των μελών του συστήματος της οικογένειας και τα αποτελέσματα αυτής στο κάθε μέλος. Ο ρόλος και η θέση του κάθε ατόμου στο οικογενειακό σύστημα, στη συγκεκριμένη χρονική φάση δεν υπακούουν σε σταθερούς κανόνες, αλλά αντίθετα, διαμορφώνονται και εξελίσσονται συνεχώς. Πρακτικά είναι αδύνατη η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους της οικογένειας, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των άλλων μελών. Ο στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στην συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία δεν είναι το μεμονωμένο άτομο, αλλά το σύστημα των σχέσεων στο οποίο ανήκει το άτομο.