• 29 ΝΟΈ 17

  Ομάδες παιδιών και εφήβων

  Οι ομάδες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας αποτελούν θεραπευτικές ομάδες και ομάδες προσωπικής ανάπτυξης των παιδιών που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, κοινωνικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν παιδιά παρόμοιων ηλικιών, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται μεγάλες διαφορές στο αναπτυξιακό επίπεδο μέσα στο ομαδικό πλαίσιο.

  Στόχος των ομάδων είναι η ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες στοχεύουν στα εξής:

  • Καλλιέργεια αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας με συνομηλίκους. Συνεργασία και ενσυναίσθηση.
  • Ανάπτυξη της αίσθησης ότι ανήκουν σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, στο οποίο νιώθουν ασφάλεια για να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους.
  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης μέσα από τον ενεργητικό ρόλο που έχουν μες στην ομάδα.
  • Σχηματισμός μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας εαυτού μέσα από την κατανόηση των δυσκολιών αλλά και των ικανοτήτων τους, με τη βοήθεια της ματιάς των άλλων παιδιών-συμμετεχόντων.
  • Προσομοίωση των τρόπων λειτουργίας των ομάδων συνομηλίκων και των κοινωνικών συνθηκών μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο, διερεύνηση λύσεων και ανταλλαγή ιδεών με τα άλλα παιδιά που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις.

   

  Οι ομάδες αποτελούνται συνήθως από 4-6 παιδιά και είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή μπορούν να εισέλθουν νέα μέλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία στα παιδιά που συμμετέχουν, να εξοικειωθούν με την ευελιξία και την προσαρμογή στις αλλαγές.

  Τέλος, οι συντονίστριες είναι πάντοτε δύο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία της ομάδας και η ενασχόληση με το κάθε παιδί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Πρόκειται για ειδικούς εκπαιδευμένους στην εμψύχωση ομάδων και με μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό βιωματικών ομάδων και την ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων. Η συχνότητα συναντήσεων είναι 1 φορά ανά 15 ημέρες και η διάρκεια είναι 1 ώρα.