• 29 ΝΟΈ 17

    Ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με το παιδί ή τον έφηβο

    Αρχικά γίνεται διάγνωση, αξιολόγηση, εκτίμηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας, συμπεριφοράς, κοινωνικότητας και προσωπικότητας των παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας ή εφήβων. Ένα από τα μέσα αντιμετώπισης, βοήθειας και θεραπείας είναι οι ατομικές συνεδρίες. Αυτές μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης ή συζήτησης με τα παιδιά και τους έφηβους. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο τα παιδιά και οι έφηβοι βρίσκουν έναν χώρο να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν. Όλα αυτά γίνονται σε συνθήκες ασφάλειας, εχεμύθειας και σεβόμενοι πάντα το ρυθμό και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού ή του εφήβου. Η διάρκεια των συνεδριών είναι 45 λεπτά, ενώ η συχνότητα και το σύνολο των συνεδριών κυμαίνεται από άτομο σε άτομο. Οι ατομικές συνεδρίες μπορεί να συνδεθούν με συμβουλευτική γονέων, με συνεργασία με το σχολείο ή/και άλλους σημαντικούς ενήλικες που εμπλέκονται στη φροντίδα του παιδιού.